"Rừng tái sinh" suốt 24km dọc đại lộ Thăng Long

"Rừng tái sinh" suốt 24km dọc đại lộ Thăng Long

Cây cỏ dại mọc um tùm suốt 24km dọc đại lộ Thăng Long do không được cắt tỉa. Nhiều đoạn cây cỏ mọc thành rừng, cỏ dại xum xuê, cành cây che chắn tầm nhìn, che cả biển báo hiệu đường bộ.
Bội chi NSNN năm 2015 bằng 6,28% GDP

Bội chi NSNN năm 2015 bằng 6,28% GDP

Bội chi ngân sách nhà nước là 263.135 tỷ đồng, bằng 6,28% tổng sản phẩm trong nước (GDP). Nguồn bù đắp bội chi vay trong nước: 195.900 tỷ đồng, vay ngoài nước: 67.235 tỷ đồng.
Mở rộng thu Ngân sách Nhà nước qua POS của VietinBank

Mở rộng thu Ngân sách Nhà nước qua POS của VietinBank

Ngày 25/4/2017, VietinBank phối hợp với Kho bạc Nhà nước (KBNN) tổ chức Hội nghị triển khai mở rộng phương thức thu Ngân sách Nhà nước (NSNN) sử dụng máy chấp nhận thẻ (POS) giữa KBNN và VietinBank trên địa bàn TP. Hà Nội.