Từ khóa: dùng súng bắn gục người đàn ông trong nhà riêng

Phu mộ 'chiếu tướng' ông trùm Năm Cam

Phu mộ 'chiếu tướng' ông trùm Năm Cam

Trong cuộc đời của mình, có 2 điều mà ông trùm phu mộ nhớ nhất là chứng kiến hành quyết Năm Cam và “làm luật” tại mộ Phước “tám ngón”.
Xem thêm trên infonet