Từ toàn cảnh, nhìn “Sài Gòn cận cảnh”

Từ toàn cảnh, nhìn “Sài Gòn cận cảnh”

Là một thành phố giàu năng lượng, Sài Gòn lâu nay đã thành vùng đất của bốn miền - ba miền Bắc - Trung - Nam, và miền riêng - miền Sài Gòn. Đây là vùng đất luôn trẻ, luôn mới, luôn tần tảo và hy vọng.