Chùm ảnh "nóng" gửi Bộ trưởng GTVT

Chùm ảnh "nóng" gửi Bộ trưởng GTVT

Chưa bao giờ, giao thông ở các đô thị lớn trở nên cấp bách như hiện nay, vì sự bùng nổ các phương tiện giao thông cá nhân, trong khi phương tiện công cộng và hạ tầng giao thông chưa thể đáp ứng.