Tình trạng sức khỏe qua những thay đổi ở tóc

Tình trạng sức khỏe qua những thay đổi ở tóc

Cái răng cái tóc là góc con người - câu nói ấy hàm ý nói lên tầm quan trọng của hàm răng và mái tóc tới vẻ đẹp bề ngoài, đồng thời còn hé lộ mối liên quan giữa mái tóc và các bệnh trong cơ thể.
Kinh hoàng… “rượu quê”!

Kinh hoàng… “rượu quê”!

Có cơ sở không cần chưng cất mà chỉ dùng nước lã trộn cồn, hòa các loại men lạ và làm vài ba động tác là có ngay sản phẩm “rượu quê”.