Đoàn Việt Nam dự Hội chợ Thực phẩm Quốc tế

Đoàn Việt Nam dự Hội chợ Thực phẩm Quốc tế

Ngày 21/11, Đoàn đại biểu Hội Doanh nghiệp HVNCLC cùng một số doanh nghiệp hội viên đã đi thăm, khảo sát hoạt động và tìm kiếm cơ hội thị trường tại Hội chợ Quốc tế về thực phẩm và đồ uống InterFood Indonesia lần thứ 12