Vinamilk 40 năm Vươn cao Việt Nam – Vươn tầm thế giới

Vinamilk 40 năm Vươn cao Việt Nam – Vươn tầm thế giới

Với vị thế của một thương hiệu lớn trong những năm qua Vinamilk luôn khẳng định vị trí và vai trò dẫn đầu trong ngành sữa Việt Nam. Chất lượng sản phẩm, dịch vụ luôn là mục tiêu để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.
Giá trị "con bò sữa tỷ đô"  Vinamilk còn nằm ở đâu?

Giá trị "con bò sữa tỷ đô" Vinamilk còn nằm ở đâu?

Với bất cứ một doanh nghiệp nào, vai trò của ban lãnh đạo đóng vai trò sống còn tới sự phát triển cũng như giá trị của doanh nghiệp. Nhà đầu tư trông vào ban lãnh đạo công ty để “bỏ thóc”. Với trường hợp của Vinamilk điều đó lại càng đúng.