Diện mạo nông thôn ở Thừa Thiên-Huế có nhiều khởi sắc

Diện mạo nông thôn ở Thừa Thiên-Huế có nhiều khởi sắc

Diện mạo nông thôn ở Thừa Thiên - Huế có nhiều thay đổi sau 10 năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới. Qua đó, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao, số xã đạt chuẩn nông thôn mới bảo đảm tiến độ do Chính phủ đề ra.
Quảng Bình: Xây dựng nông thôn mới ở xã miền núi Lê Hóa

Quảng Bình: Xây dựng nông thôn mới ở xã miền núi Lê Hóa

Xã miền núi Lê Hóa là địa phương đặc biệt khó khăn, đời sống người dân còn thấp. Tuy nhiên, nhờ sự chỉ đạo của cấp ủy chính quyền, sự đóng góp tích cực của các tổ chức đoàn thể, nhân dân đồng thuận cao, nên việc xây dựng NTM có nhiều khởi sắc.