6 loại thuốc lạ sắp ra đời

6 loại thuốc lạ sắp ra đời

Những viên thuốc “xưa nay hiếm”, mang tính sáng tạo, cuộc cách mạng mới trong lĩnh vực dược phẩm, làm cho việc chữa bệnh cứu người thêm hiệu quả, hiện đang trong giai đoạn nghiên cứu, phát triển và thử nghiệm.
"Định kiến" bò sữa Việt và doanh thu ngàn tỷ

"Định kiến" bò sữa Việt và doanh thu ngàn tỷ

Việt Nam không thể phát triển bò sữa là “định kiến” của lãnh đạo và giới chuyên gia trong thời gian dài. Tuy nhiên, tổng doanh thu của TH true MILK sau 3 năm đạt 6.000 tỷ đồng, xóa tan định kiến này.