Khát vọng Đà Nẵng

Khát vọng Đà Nẵng

Vào thập kỷ cuối của thế kỷ trước, người ta nhận thấy Đà Nẵng rất trì trệ. Nhiều người ví von Đà Nẵng như một thân thể cường tráng phải bó mình trong chiếc áo chật... Nhưng giờ đây, thành phố này đã lột xác.