"Cởi trói" dạy thêm, bùng lên tranh cãi

"Cởi trói" dạy thêm, bùng lên tranh cãi

Việc bỏ quy định "giáo viên dạy thêm phải xin phép" của TP.HCM khiến giáo viên thở phào song phụ huynh lại hốt hoảng lo lắng việc "cởi trói" này khiến nạn dạy, học thêm lại bùng nổ như trước.