Khởi sắc từ xây dựng nông thôn mới tại huyện Đăk Tô

Khởi sắc từ xây dựng nông thôn mới tại huyện Đăk Tô

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, nỗ lực phấn đấu của nhân dân, sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum đã đạt được nhiều thành quả to lớn.
Điểm nhấn 10 năm xây dựng nông thôn mới ở Hà Tĩnh

Điểm nhấn 10 năm xây dựng nông thôn mới ở Hà Tĩnh

Với sự quyết tâm của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh, được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của Trung ương, sau 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Hà Tĩnh đã đạt những thành tựu to lớn, toàn diện, làm thay đổi cơ bản diện mạo nông thôn.
Chung sức xây dựng NTM ở xứ Thanh

Chung sức xây dựng NTM ở xứ Thanh

Các cấp, các ngành, nhân dân tỉnh Thanh Hóa cùng nhau hưởng ứng, thi đua và có nhiều việc làm hiệu quả, thiết thực trong việc “Chung sức xây dựng NTM, xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh kiểu mẫu”.