Sở KH & CN tỉnh Lào Cai:Học tập quán triệt, triển khai thực hiện NQ XII của Đảng

Sở KH & CN tỉnh Lào Cai:Học tập quán triệt, triển khai thực hiện NQ XII của Đảng

Nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lào Cai đã tổ chức Hội nghị Học tập quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
Bảo tồn, phát huy văn hóa cồng chiêng Đắk Lắk

Bảo tồn, phát huy văn hóa cồng chiêng Đắk Lắk

Cuối tháng 8 vừa qua, HĐND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND về "Bảo tồn, phát huy văn hóa cồng chiêng Đắk Lắk giai đoạn 2016-2020. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ 15/9.
Thủ khoa ĐH Khoa học Tự nhiên: Học và chơi đều phải hết mình!

Thủ khoa ĐH Khoa học Tự nhiên: Học và chơi đều phải hết mình!

“Em quan niệm học và chơi đều phải hết mình nên có nhiều hôm mải đi chơi quá tối về học trắng đêm rồi sáng lại đến trường. Đôi khi em cũng làm bố mẹ lo lắng nhưng khi nhìn kết quả học tập tốt nên bố mẹ cũng khá tin tưởng”, Ngô Gia Long cho hay.
Sở KH&CN Vĩnh Long triển khai học tập NQ Trung ương ba, khoá XII của Đảng

Sở KH&CN Vĩnh Long triển khai học tập NQ Trung ương ba, khoá XII của Đảng

Ngày 30/9/2016, Đảng uỷ Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Vĩnh Long phối hợp với chính quyền tổ chức Hội nghị triển khai học tập, quán triệt những nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII cho toàn thể đảng viên, công chức, viên chức trong đơn vị.