Xã Chà Vàl: Phát triển cây cao su thành chủ lực để thoát nghèo

Xã Chà Vàl: Phát triển cây cao su thành chủ lực để thoát nghèo

Xã Chà Vàl là một những xã vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn ở vùng miền núi phía tây Quảng Nam; cơ sở hạ tầng chưa được xây dựng, kinh tế chủ yếu là tự cung tự cấp, đời sống nhân dân còn rất nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ đói nghèo chiếm hơn 70%.
Tăng cường bác sĩ trẻ cho vùng dân tộc thiểu số

Tăng cường bác sĩ trẻ cho vùng dân tộc thiểu số

Mới đây, Bộ Y tế tổ chức Lễ khai giảng lớp bác sỹ chuyên khoa I khóa 6 cho các bác sỹ trẻ tình nguyện miền Trung, Tây Nguyên​ để phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn cho khu vực miền Trung, Tây Nguyên.
Chẳng lẽ Quảng Nam chặn hết nguồn nước của Đà Nẵng?

Chẳng lẽ Quảng Nam chặn hết nguồn nước của Đà Nẵng?

Nếu vẫn thực hiện đập ngăn mặn Tứ Câu thì người ta sẽ nói Quảng Nam bít hết nguồn nước của Đà Nẵng, tức là chặn hết nguồn sống, gây thảm họa cho Đà Nẵng chứ chẳng chơi. Đau lòng nhất lúc đó sẽ là nhân dân và lãnh đạo Quảng Nam chứ không chỉ Đà Nẵng!
Shop TIN 26/7: Vụ Formosa: KHÔNG THỂ HÒA CẢ LÀNG ĐƯỢC

Shop TIN 26/7: Vụ Formosa: KHÔNG THỂ HÒA CẢ LÀNG ĐƯỢC

Còn đối với cá nhân ông Võ Kim Cự, những phát biểu của ông ấy sẽ được thẩm định lại, xem vấn đề ở chỗ nào, trách nhiệm đến đâu để xử lý. Chắc chắn khi xảy ra chuyện này, sẽ có sự đùn đẩy. Chính vì thế Quốc hội phải giám sát bộ máy của mình....