Khẩn cấp chống biến đổi khí hậu

Khẩn cấp chống biến đổi khí hậu

Biến đổi khí hậu trái đất được phân chia thành 3 loại, đó là sự biến đổi khí hậu theo chu kỳ, sự biến đổi khí hậu đột biến và sự biến đổi khí hậu do con người gây ra.