Để vào ĐH Stanford như Huyền Chip... dễ ợt?

Để vào ĐH Stanford như Huyền Chip... dễ ợt?

Đại học Stanford tại California là một trong những trường đại học hàng đầu, có đầu vào “khó nhằn” nhất ở Mỹ. Huyền Chip là một trong số ít các sinh viên Việt Nam đã nhận được học bổng từ ngôi trường này.