Hà Tĩnh: Người dân hoan nghênh việc lập nhiều bốt gác giao thông

Hà Tĩnh: Người dân hoan nghênh việc lập nhiều bốt gác giao thông

Đã 4 năm nay, bất kể trời mưa hay nắng, người dân tại thị trấn Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) không lạ lẫm với hình ảnh lực lượng CSGT huyện Cẩm Xuyên cần mẫn trực bốt tại ngã tư đường Nguyễn Đình Liễn giao với đường Hà Huy Tập để điều tiết giao thông.
Ngành hải quan từng bước hiện đại hóa ra sao?

Ngành hải quan từng bước hiện đại hóa ra sao?

Tổng cục Hải quan đã tham mưu Bộ ban hành Kế hoạch hành động chi tiết của Bộ Tài chính thúc đẩy cơ chế một cửa Quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành với hàng hóa XNK và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018-2020.