Đà Nẵng: Bất cập vì thiếu hụt nhân sự chủ chốt

Đà Nẵng: Bất cập vì thiếu hụt nhân sự chủ chốt

Nhân sự chủ chốt của Thường trực HĐND lẫn UBND TP Đà Nẵng đều thiếu hụt kéo dài, chậm được kiện toàn đã gây ảnh hưởng đến việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của TP
APEC 2017: Tìm giải pháp cho mô hình kinh doanh tại Việt Nam

APEC 2017: Tìm giải pháp cho mô hình kinh doanh tại Việt Nam

Hội nghị Thượng định Kinh doanh Việt Nam 2017 đã chính thức khai mạc ngày 7/11 trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng, với một trong những mục tiêu là chia sẻ những giải pháp cho mô hình kinh doanh tại Việt Nam.