Người lớn nhí nhố làm trẻ con

Người lớn nhí nhố làm trẻ con

Khi người lớn muốn trở về tuổi thơ bằng những trò chơi trẻ con, họ tạo ra các hình ảnh kỳ quặc và có thể gây hậu quả tai hại.