"Diễn" trong giáo dục, căn bệnh trầm kha bao giờ mới chấm dứt?

"Diễn" trong giáo dục, căn bệnh trầm kha bao giờ mới chấm dứt?

Trong thời gian qua, ngành giáo dục đã có nhiều câu chuyện buồn khiến dư luận xã hội hết sức bức xúc. Trong đó có những căn bệnh trầm kha, khó chữa như bệnh "diễn". Sau đây chúng ta có thể "điểm mặt" một số hình thức "diễn" đã thành kĩ xảo trong ngành giáo dục.
Tuyển sinh 2018: Chỉ tiêu ngành Công an như thế nào?

Tuyển sinh 2018: Chỉ tiêu ngành Công an như thế nào?

Năm 2018, chỉ tiêu vào các trường Công an nhân dân giảm, chỉ còn 1.192 chỉ tiêu vào 5 học viện và đại học, bao gồm: Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân, Đại học An ninh nhân dân, Đại học Cảnh sát nhân dân và Học viện Phòng cháy chữa cháy.