Năm sự kiện nổi bật tại TP.HCM trong năm 2017

Năm sự kiện nổi bật tại TP.HCM trong năm 2017

Năm 2017 tại TP.HCM đã diễn ra nhiều sự kiện chính trị xã hội nổi bật, có ảnh hưởng lớn đến đường lối phát triển trong tương lai. Dưới đây Infonet xin điểm lại 5 sự kiện tạo ra những hiệu ứng xã hội rộng lớn.