Gia cầm bị ép giá không thương tiếc

Gia cầm bị ép giá không thương tiếc

Giá gia cầm và trứng bán trong chợ, siêu thị không hề giảm, song dân buôn vẫn lấy cớ dịch cúm gia cầm hoành hành, hàng khó bán để ép người chăn nuôi phải bán với giá rẻ mạt.