Mã bưu chính Cần Thơ 2018 là bao nhiêu?

Mã bưu chính Cần Thơ 2018 là bao nhiêu?

ICTnews - Trong bộ mã bưu chính quốc gia mới, Cần Thơ thuộc vùng 10 với ký tự đầu tiên là "9". Vậy mã bưu chính mới của Cần Thơ cụ thể là bao nhiêu và và đến cấp quận huyện như thế nào?