Không tích hợp Lịch sử vào môn Công dân với Tổ quốc

Không tích hợp Lịch sử vào môn Công dân với Tổ quốc

Chiều tối 7/12, một cuộc họp giữa lãnh đạo Bộ GD-ĐT và Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam dưới sự chủ trì của Ban Tuyên giáo TƯ xung quanh tranh luận có nên để môn Lịch sử là môn học độc lập, bắt buộc trong chương trình-SGK mới.
Giáo viên dạy tích hợp nhiều môn, khó khả thi

Giáo viên dạy tích hợp nhiều môn, khó khả thi

Kiến thức các môn Văn, Sử, Địa sẽ có chung trong môn Khoa học xã hội. Kiến thức Lịch sử, giáo dục công dân, An ninh quốc phòng sẽ tích hợp trong môn Công dân với Tổ quốc. Kiến thức Lý, Hóa, Sinh có trong môn Khoa học tự nhiên.
Thứ trưởng Bộ Giáo dục: Nhiều vấn đề Bộ bị oan!

Thứ trưởng Bộ Giáo dục: Nhiều vấn đề Bộ bị oan!

Theo Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển do nhiều người chưa nghiên cứu tài liệu cho nên nhiều vấn đề Bộ Giáo dục và Đào tạo “bị oan”. Việc nói “khai tử” môn Lịch sử hay môn Lịch sử là tự chọn thì trong tài liệu đã nói rất rõ...