Viêm xoang: Làm gì để không bị biến chứng?

Viêm xoang: Làm gì để không bị biến chứng?

Biến chứng của bệnh viêm xoang có thể nặng và nguy hiếm đến tính mạng cho người bệnh. Vì vậy, cần tuân thủ nguyên tắc điều trị và dự phòng biến chứng của bệnh viêm xoang.
Những thuốc cần dùng ngay, không chậm trễ

Những thuốc cần dùng ngay, không chậm trễ

Một số thuốc có thể “đợi tí chút” rồi uống. Nhưng một số thuốc lại không được chậm trễ, phải dùng ngay lập tức. Vì nếu trì hoãn hậu quả sẽ khó lường. Dưới đây là vài thuốc tiêu biểu bạn cần dùng ngay.