Mỗi giờ ước tính có khoảng 800 người chết do thuốc lá

Mỗi giờ ước tính có khoảng 800 người chết do thuốc lá

Mỗi giờ ước tính có khoảng 800 người chết do thuốc lá. Điều đó tương đường với 2 chiếc Boeing-747 với đầy hành khách bị nổ tung mỗi giờ, tương đương với vụ thảm hoạ khủng bố ngày 11/9 khiến gần 3000 người tử vong diễn ra đều đặn 6 lần rưỡi mỗi ngày.