Ngăn rửa tiền từ kiều hối: Việt Nam phải làm gì?

Ngăn rửa tiền từ kiều hối: Việt Nam phải làm gì?

Để phòng, chống rửa tiền ở Việt Nam, đặc biệt là qua con đường kiều hối, các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng cho rằng, Việt Nam cần có nhiều giải pháp thiết thực để ngăn chặn tội phạm rửa tiền trong lĩnh vực này.