Từ khóa: ngưng tim do hạ mã phong

Những nỗi ám ảnh của nam giới nơi chốn phòng the

Những nỗi ám ảnh của nam giới nơi chốn phòng the

Ở chốn phòng the, việc gãy dương vật, đứt dây thắng, thượng mã phong; vẫn còn là nỗi ám ảnh cho nam giới vì bệnh để lại nhiều hậu quả, ảnh hưởng đến cả tâm lý cũng như hạnh phúc gia đình.
Xem thêm trên infonet