Quảng Bình: Tăng cường quản lý an toàn đập, hồ chứa nước

Quảng Bình: Tăng cường quản lý an toàn đập, hồ chứa nước

Tỉnh Quảng Bình có 150 đập, hồ chứa các loại với tổng dung tích trữ các đập, hồ chứa khoảng 560 triệu m3. Trong đó, nhiều đập, hồ chứa bị xuống cấp hư hỏng, nên vấn đề quản lý, theo dõi an toàn đập hồ chứa được địa phương phương đặc biệt quan tâm.