Thế giới sẽ sử dụng ngôn ngữ nào vào năm 2115?

Thế giới sẽ sử dụng ngôn ngữ nào vào năm 2115?

Trong thời đại toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ hiện nay, việc biết được nhiều ngoại ngữ là một điều kiện tiên quyết đối với mỗi người để có thể hội nhập, phát triển và bắt kịp sự phát triển của thời đại.
 Cấm dạy ngoại ngữ bậc mầm non: Kéo lùi sự phát triển?

Cấm dạy ngoại ngữ bậc mầm non: Kéo lùi sự phát triển?

Ở các trường mầm non, những đứa trẻ sau khi học tiếng Anh, có thể nói chuyện được bằng tiếng Anh, rất thuận lợi khi lên tiểu học, phụ huynh rất ủng hộ. Bộ ra quy định cấm dạy tiếng Anh như vậy sẽ kéo lùi sự phát triển...