Yếu sinh lý còn thích lăng nhăng

Yếu sinh lý còn thích lăng nhăng

"Ở nhà, 1 tuần 'trả bài' vợ có 1 lần đã chẳng xong. Vậy mà anh ta lại còn đòi đi tìm của lạ rồi còn quay ngược lại chê em không biết làm vợ", Kim Ngân (27 tuổi) ấm ức nói.