Linh vật World Cup 2018 là gì?

Linh vật World Cup 2018 là gì?

Linh vật của World Cup 2018 là chú sói Zabivaka. Chú sói Zabivaka đã được lựa chọn làm linh vật (Mascot) tại World Cup 2018 tổ chức ở Nga.