Từ khóa: sốc với khối tài sản ngầm 3

Gạo Việt Nam "bình ổn giá" gạo thế giới thế nào?

Gạo Việt Nam "bình ổn giá" gạo thế giới thế nào?

Lệnh cấm xuất khẩu và việc mua gạo hỗn loạn làm cho giá gạo tăng vọt lên 149% trong giai đoạn 2007-2008. Việt Nam cùng với các quốc gia xuất khẩu gạo lớn như Thái Lan, Ấn Độ, Pakistan có thể giúp giá gạo thế giới không tăng cao đột biến.
Thống đốc và 1 năm nóng rẫy chuyện tiền-vàng

Thống đốc và 1 năm nóng rẫy chuyện tiền-vàng

Nếu ghi điểm ở điều trị "căn bệnh" lãi suất, tỷ giá, thì trong chuyện điều hành thị trường vàng, cơ cấu lại NH yếu kém và giải quyết khối nợ xấu khổng lồ đang ngày càng "dềnh" lên trong hệ thống các tổ chức tín dụng, Thống đốc Bình lại chưa ghi được điểm trước công chúng.
Xem thêm trên infonet