2012: Taxi vũ trụ bay thử nghiệm

2012: Taxi vũ trụ bay thử nghiệm

Taxi vũ trụ 7 chỗ, chuyên chở các phi hành gia lên Trạm không gian quốc tế (ISS) sẽ lần đầu tiên bay thử nghiệm vào mùa hè năm 2012.