Cột mốc sống giữa biển Hoàng Sa

Cột mốc sống giữa biển Hoàng Sa

Những ngư dân Việt Nam hiện diện ở Hoàng Sa lúc này luôn luôn phải đối mặt với sự quấy phá, hung hãn của những loại tàu giả dạng tàu cá của Trung Quốc.