Từ khóa: tăng kịch khung

Sắp tăng thuế môi trường đối với xăng lên kịch khung 4000 đồng/lít?

Sắp tăng thuế môi trường đối với xăng lên kịch khung 4000 đồng/lít?

Theo tờ trình dự thảo Nghị quyết về biểu thuế bảo vệ môi trường mới nhất vừa được Bộ Tài chính gửi tới Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ Tài chính tính toán nếu thuế bảo vệ môi trường đối với xăng được tăng kịch khung từ mức 3.000 đồng/lít lên 4.000 đồng
Xem thêm trên infonet