Ngày Thầy thuốc Việt Nam 2019 là ngày nào? Ngày thầy thuốc có ý nghĩa gì?

Ngày Thầy thuốc Việt Nam 2019 là ngày nào? Ngày thầy thuốc có ý nghĩa gì?

Vào ngày 27/2/1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết thư gửi Hội nghị cán bộ ngành y tế và căn dặn 3 điều: Thật thà đoàn kết, thương yêu người bệnh và xây dựng nền y học của ta. Sau sự kiện này, ngày 27/2 trở thành ngày truyền thống. Năm 1985, Bộ Y tế đã quyết định lấy ngày 27/2 là ngày Thầy thuốc Việt Nam