Giải quyết mâu thuẫn bằng súng cần ngăn chặn tận gốc

Giải quyết mâu thuẫn bằng súng cần ngăn chặn tận gốc

Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến cho biết: “Gần đây, có một số đối tượng giải quyết mâu thuẫn bằng vũ khí, đặc biệt là vũ khí quân dụng. Cách thời điểm nhóm đối tượng sát hại ông Trí mấy ngày, ở Vũng Tàu cũng có vụ giải quyết mâu thuẫn bằng súng”.
18 chuyện kỳ cục chỉ có ở Trung Quốc

18 chuyện kỳ cục chỉ có ở Trung Quốc

Trung Quốc đã trải qua những thập kỷ kinh tế “lớn nhanh như thổi” nhưng có lẽ cũng chính vì thế mà những lĩnh vực khác đã không theo kịp và vô số những chuyện kỳ cục đã nảy sinh.