Đà Nẵng: Nên tôn vinh doanh nghiệp hay sản phẩm?

Đà Nẵng: Nên tôn vinh doanh nghiệp hay sản phẩm?

“Nên tôn vinh thương hiệu, sản phẩm tiêu biểu thay vì doanh nghiệp tiêu biểu” - Đó là ý kiến của nhiều hiệp hội doanh nghiệp Đà Nẵng về việc bình chọn Top doanh nghiệp tiêu biểu năm 2014 để lãnh đạo TP duyên dương.