21 tuổi, có nên cắt bao quy đầu?

21 tuổi, có nên cắt bao quy đầu?

Trường hợp nữa là buộc phải cắt tức cắt khi có chỉ định của y tế (điều đó có nghĩa là nếu không cắt sẽ bị ảnh hưởng tới sức khỏe ở một mức độ nào đấy có khi nguy hiểm tới tính mạng)