1.001 chuyện bi hài trong nhà nghỉ

1.001 chuyện bi hài trong nhà nghỉ

Có người ban đầu mặt ỉu xìu, bước vào nhà nghỉ, sau đó bước ra thì tươi như hoa. Cũng có người hớn hở vào nhà nghỉ, để rồi sau đó bước ra nhận lấy nỗi ê chề…