Nỗi lo doanh nghiệp ngoại tiếp tay buôn lậu thuốc lá

Nỗi lo doanh nghiệp ngoại tiếp tay buôn lậu thuốc lá

Trong khi buôn lậu thuốc lá vẫn tung hoành, thuốc lá lậu lại đang có cơ hội được “chính thức hóa” ở thị trường nội địa. Cùng với đó là nỗi lo doanh nghiệp ngoại sẽ tăng cường tiếp tay buôn lậu thuốc lá.
Khi quyền lực bị tha hóa

Khi quyền lực bị tha hóa

Hầu hết mọi sự tha hóa đều để lại hậu quả, nhưng trong đó tha hóa quyền lực, nhất là quyền lực công sẽ để lại hậu quả nặng nề nhất.
Bộ Y tế cam kết ra quy định ATTP cực thông thoáng cho doanh nghiệp

Bộ Y tế cam kết ra quy định ATTP cực thông thoáng cho doanh nghiệp

Thứ trưởng Trương Quốc Cường cho biết Bộ Y tế sẽ tiếp thu các ý kiến theo hướng DN có văn bản công bố phù hợp với quy định ATTP gửi lên Cục ATTP theo hệ thống điện tử và sau 1 tuần cơ quan quản lý không có ý kiến thì DN được triển khai thực hiện.