Vinamilk cần  vượt vũ môn, hoá vàng

Vinamilk cần vượt vũ môn, hoá vàng

Áp lực cạnh tranh gay gắt, thách thức từ việc chuyển giao thế hệ lãnh đạo và những đe dọa từ sức mạnh mua hàng ngày càng tăng của những khách hàng kênh phân phối hiện đại... đang là những "hòn đá tảng" mà Vinamilk cần vượt qua trên con đường vượt vũ môn, hoá vàng của mình.