Chùm ảnh: Nước Việt Nam DCCH ra đời sau thắng lợi của Tổng khởi nghĩa

Chùm ảnh: Nước Việt Nam DCCH ra đời sau thắng lợi của Tổng khởi nghĩa

Sau khi Tổng khởi nghĩa kết thúc, Chính phủ lâm thời chọn Hà Nội làm lễ ra mắt tại Vườn hoa quảng trường Ba Đình.Giản dị trong bộ quần áo kaki, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời, đứng trước máy phóng thanh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, tuyên bố với cả thế giới khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa
Shop TIN 28/4: Vì sao Thủ tướng buồn? Con tắm biển ở đâu?

Shop TIN 28/4: Vì sao Thủ tướng buồn? Con tắm biển ở đâu?

“Tôi rất buồn! Đất đai thì có lót tay, tiêu cực mới có sổ đỏ. Tạo điều kiện cho dân vẫn còn mờ nhạt lắm, quá nhiều thủ tục rườm rà... Phải tháo gỡ vướng mắc và quản lý rất chặt về môi trường, đất đai công. Đây là vấn đề rất đau đầu của đất nước"