Vải thiều “xịn” chưa về Hà Nội

Vải thiều “xịn” chưa về Hà Nội

Vải thiều ở Hà Nội hiện tại chỉ hơn 10.000 đồng/kg. Tuy nhiên vải thiều "xịn" Thanh Hà, Lục Ngạn được các tiểu thương, siêu thị cho biết, phải đến vài ba hôm nữa mới bước vào chính và tràn về Hà Nội.