Động cơ ô tô tăng áp là thế nào?

Động cơ ô tô tăng áp là thế nào?

Tăng áp là từ chung dùng chỉ hệ thống nạp nhiên liệu cưỡng bức. Đơn giản là hệ thống nén thêm không khí vào buồng đốt, đưa vào nhiều nhiên liệu hơn làm tăng công suất khi hỗn hợp đốt nổ trong xylanh.