BIDV nhận cú đúp Giải thưởng Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu

BIDV nhận cú đúp Giải thưởng Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu

BIDV đã xuất sắc vượt qua các tiêu chí đánh giá của Hội đồng bình chọn và được trao đồng thời 2 giải thưởng quan trọng là Giải thưởng “Ngân hàng Bán lẻ tiêu biểu”lần thứ tư liên tiếp và “Ngân hàng Điện tử tiêu biểu 2019” lần thứ 3.
TP.HCM thu đủ 852 tỷ đồng sai phạm sau thanh tra

TP.HCM thu đủ 852 tỷ đồng sai phạm sau thanh tra

Ngày 27/11 UBND TP.HCM thông báo đã có kết quả rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội trong giai đoạn từ tháng 7/2018 đến tháng 6/2019. Trong 1 năm qua TP đã tiến hành 134 cuộc thanh tra, qua đó phát hiện 777 tổ chức, cá nhân sai phạm.