Tiền Giang: Bộ mặt đổi thay của 2 huyện nông thôn mới

Tiền Giang: Bộ mặt đổi thay của 2 huyện nông thôn mới

Huyện Chợ Gạo và huyện Gò Công Đông được Tiền Giang chọn để ra mắt huyện nông thôn mới (NTM) vào giữa năm 2020. Đây là 2 huyện đã có những mô hình hay, đời sống kinh tế của người dân ổn định, bộ mặt nông thôn khởi sắc rõ rệt.
Hà Nội: Tham nhũng diễn biến phức tạp, thủ đoạn tinh vi

Hà Nội: Tham nhũng diễn biến phức tạp, thủ đoạn tinh vi

Tình hình tham nhũng trên địa bàn TP Hà Nội vẫn diễn biến phức tạp, thủ đoạn tinh vi hơn, phạm vi, lĩnh vực tham nhũng rộng, tiềm ẩn trong lĩnh vực đất đai, đầu tư, tài chính - Báo cáo kết quả phòng chống tham nhũng năm 2019 của UBND TP Hà Nội nêu.