Việt Nam - Cuba ra Tuyên bố chung

Việt Nam - Cuba ra Tuyên bố chung

Trong chuyến thăm Cuba của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hai bên đã ra Tuyên bố chung. Sau đây là toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam – Cuba.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, nói chuyện với trường Đảng Cuba

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, nói chuyện với trường Đảng Cuba

Trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức Cộng hòa Cuba, sáng 9/4 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến dâng hoa tại Tượng đài Hồ Chí Minh. Tiếp đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm và nói chuyện với cán bộ, học viên Trường Đảng cao cấp Nico Lopez.