Hội nông dân Quảng Bình tăng cường tuyên truyền PCTHTL

Hội nông dân Quảng Bình tăng cường tuyên truyền PCTHTL

Nhằm nâng cao nhận thức cho các thành viên trong toàn tỉnh về “phòng chống tác hại thuốc lá”, Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình đã phối hợp tổ chức nhiều lớp tập huấn và cuộc thi “Nông dân tuyên truyền phòng chống tác hại thuốc lá”.